Core Pilates

Pilates filozofija usmerena je na vežbanje tela i uma tako da deluju kao jedna celina prema ostvarenju sveukupne telesne kondicije.

Tvorac, Joseph Pilates je već u svoje vreme razumeo u kojoj meri prenatrpani dnevni raspored opterećuje telo i um. Pilates je težio da promeni naše ponašanje kako bismo pri vežbanju tela imali na umu efikasnost u obavljanju svakodnevnih zadataka. Verovao je da će njegova metoda podstaknuti ljude da postanu produktivniji i duhom i telom. Zbog toga su Pilates vežbe prilagođene telesnim i vremenskim ograničenjima osobe, a pri tome, ipak zadržavaju svoje mnogobrojne značajnosti.

Vežbe uz pomoć opruga postale su osnova za sprave koju je Pilates naknadno osmislio i koje će se koristiti u kombinaciji sa vežbama na prostirci.

Core Pilates program u našem studiju predstavlja jedinstvo vežbi u parteru, Pilates na spravama kao i Total Barre vežbe.

Bez obzira da li obavljate vežbe na prostirci ili na specijalizovanim spravama, primena sledećih biomehaničkih principa će obezbediti ostvarenje maksimalne koristi od Pilates vežbanja:
• Disanje
• Položaj karlice
• Položaj grudnog koša
• Kretanje lopatica
• Položaj vrata i vatnog dela kičme

Pilates u parteru su vežbe koje se rade slobodno sa težinom sopstvenog tela sa ili bez dodatnih rekvizita, gde se angažuje celokupna muskulatura.

Pilates na spravama precizan je i temeljan program koji u kratkom vremenskom periodu dovodi do povećanja snage, gipkosti i izdržljivosti tela. Prednost Pilates sprava jeste što opruge pružaju otpor, zbog čega je opterećenje na mišić kroz ceo pokret, a ono utiče na snagu i izduženje samog mišića, pri čemu nema nikakvog opterećenja za zglobove.

Total Barre, namenjen svima, vrlo je prilagodljiv način vežbanja. Vežbanjem Total Barra jačate leđne i abdominalne mišiće, podižete zadnji deo tela, zatežete butine i izdužujete list, poboljšavate izdržljivost, fleksibilnost i celokupno držanje tela.


Core Pilates program angažuje celokupnu muskulaturu tela sa fokusom na duboke posturalne mišiće čime se postiže mobilnost i stabilnost kičme, stabilnost karlice i ramenog pojasa. Vodi se računa o pravilnom disanju.

Rezultat ovog programa su zdravo i jako telo i um.

Core Pilates program izvodi se u individualnom ili poluindividualnom režimu rada.